Chân đế Nordost – những “bệ đỡ” hoàn hảo

Với slogan được giữ vững từ những ngày đầu thành lập: “Making the connection” – tạo ra sự kết nối, hãng thiết bị âm thanh Nordost vẫn luôn khiến người yêu âm thanh không phải thất vọng bởi những sản…